rec-logo

OSNOVNI PODATKI

Ime:
Sedež podjetja in uprava:

Telefon n.c.:
Fax:
Nabavno prodajna služba:

E-pošta:

ID za DDV:

Matična številka:

Transakcijski račun:

Recinko, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje
Roška cesta 41, 1330 Kočevje, Slovenija

+386 01 8931 470
+386 01 8954 532
+386 01 8931 684

info@recinko.si

SI 22432043

5938104000

02320-0017506274 NLB BANKA
03113-1000316328 SKB BANKA
30000-0000628111 SBERBANK

Direktor: mag. Branko Južnič, univ. dipl. ing. gozd.

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 061/12758500

LOKACIJA


Prikaži večji zemljevid