Upravljanje in vzdrževanje stavb

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STAVB

Kaj obsegajo naše storitve?

Za naše potencialne naročnike bomo v okviru upravljanja nepremičnin izvajali vse storitve, ki lastnikom in najemnikom stanovanj, ter poslovnih prostorov zagotavljajo normalno uporabo nepremičnine, ohranjajo kakovost bivanja stanovalcev in stanja stavb. Skrbeli bomo za vsa organizacijska opravila, izvajali bomo računovodska in knjigovodska opravila, urejali postopke vzdrževanja in samo izvajanje del na zgradbi ter omogočali nemoteno uporabo skupnih prostorov, objektov in naprav.

Zakaj izbrati prav nas?

  • Ker imamo večletne izkušnje pri različnih vzdrževalnih delih,
  • ker s svojimi naročniki vzpostavljamo pristen odnos ter tesno sodelujemo v smislu vsakodnevne razpoložljivosti, s predstavniki stavb bomo organizirali redne sestanke in do vsake rešitve pristopali individualno in celostno,
  • ker bomo skrbeli za kakovostno in pravočasno opravljanje storitev, saj imamo v podjetju ustrezno izobrazbeno strukturo zaposlenih s primernimi izkušnjami in zanesljive poslovne partnerje za svoje podizvajalce,
  • ker bodo naši stroški upravljanja nižji kot so do sedaj,
  • ker bodo vse storitve opravljali redno zaposleni,
  • ker je kakovost naših storitev ena od osnovnih, oziroma strateških usmeritev v našem podjetju.

Če ste nezadovoljni z dosedanjim upravnikom, ga lahko enostavno zamenjate. Stanovanjski zakon namreč določa, da lahko etažni lastniki sporazumno odstopijo od pogodbe o upravljanju z odpovednim rokom najmanj tri mesece, seveda, če z upravnikom niso zadovoljni. Za zamenjavo upravnika se etažni lastniki odločijo, ker so nezadovoljni z njegovim delom, njegovim odnosom do etažnih lastnikov, zaradi nekvalitetnega opravljanja storitev, zaradi prepočasnega odziva ali neaktivnosti. Za zamenjavo upravnika je potrebno soglasje več kot 50% etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi.

V kolikor želite, da vam podrobneje predstavimo našo ponudbo, nas pokličite ali pišite in z veseljem vam bomo podali odgovore na vsa vaša vprašanja.

Kontakt

Uradne ure

Ponedeljek      09:00 – 13:00
Torek                Zaprto
Sreda                09:00 – 14:00
Četrtek             09:00 – 13:00
Petek                Zaprto

Koristne informacije